تولد

ما هم بالاخره متولد شدیم رفت...روز خوبی بود تقریبا..کار خاصی نکردیم..رفتیم بیرون غذا خوردیم و کیک از بی بی گرفتیم. باور بفرمایید این کیک بی بی ان چنان هم که افتد و خیزد مالی نبود..خوب بود اما محشر نبود...

کار در بانک را ادامه می دهیم. در رابطه با کار بانک صحبت فراوان است اما به شدت خسته ام...راستی من هنوز کادو از هیچ کس نگرفتم. این چه وضعشه اخه

/ 2 نظر / 28 بازدید
بی سرزمین تر از باد

سلام تولدت مبارک [گاوچران] خوبی؟ امیدوارم همیشه موید باشی و خوشحال. از بانک بنویس و کارهاش.

ف

دیگه نمینویسی؟!