انتقالی

امروز ساعت نزدیک 12 گفتن برو شعبه زر افشان. تجربه باحالی بود. فردا هم قراره برم شعبه جنت اباد. دوستم تو شعبه جنت اباده اما فردا امتحان دانشگاهشه و نیست.از 5 تا باجه 3 تاشون فردا مرخصین.

/ 0 نظر / 43 بازدید