واقعیت های جدید

بالاخره با خودم کنار اومدم و قبول کردم از یه مشاور وقت بگیرم چون به  یک نتیجه قاطع رسیدم که یا من می رم پیش مشاور یا  مجبور می شن به جرم اسیب اعصاب به همه اطرافییان بیان بگیرنم و ببرن کهریزک. بیشترین ناراحتی ام بعد از عذاب درونی که دارم می کشم اینه که اطرافیانم را ناخود اگاه دیوانه کرده ام.

منشی گفت چون جلسه اولت هست یه وقت 20 دقیقه ای برات می ذارم که اول باید 25 تومن به شماره کارت فلان واریز کنی. اسم دکتر بهزادی بود. یکی از دوستام معرفیش کرده. هنوزم بدبینم اما مطمئنا من پول ویزیت 100 تومنیه دکتر های ان چنانی رو ندارم. دیگه حوصله فکر کردن بهش رو هم ندارم. گور باباشون ...به درک که واسه قشر متوسط جامعه هیچ وقتی ندارن

/ 1 نظر / 28 بازدید
خاطره باز

گورباباشون...