دوران نقاهت

وقتی  انقدرحالت بد باشد که با تمام مشتریان بانک طوری رفتار کنی که انگار با پدر و برادرت وصلت کرده باشند.

وقتی این حالت کذاییت مصادف شود با سندرم عادت  ماهانه ات (دردی که برایش هیج راه درمانی نیست) و یا برعکسش سندرمت مصادف شده با این حالت و همه چیز روی یک سیکل منفی افتادده و عمق فاجعه روحی ات را فاجعه بار تر میکند

وقتی انقدر حالت بد باشد که تمام 17 اشتباه شناختی در روانشناسی بر روی تو صدق کند

وقتی انقدر حالت بد باشد که بخواهی بروی به کما و یا حداقل به یک خواب مصنوعی..یک چند وقتی کلا نباشی...نفهمی و نشنوی...

در این حین دکترت هم نیست ..گرچه اگر هم بود برایم قرص نمی نوشت .... سوالهایم بی جوابست... مسکن لازمم میفهمی؟؟؟؟؟

/ 3 نظر / 38 بازدید
mona

How about being more nice to people?

لالا قصه

وا عجبا از این زندگی شما منم نویسندم بیا بلاگم قصع هام رو بخون شاید حالت بهتر شه

mona

U know most people are having bad time most often, they keep angers inside like a timer bomb... if they explode your mood would be ruined