سفر شمال

به طور کاملا یکهویی سفر به زیبا کنار برایمان جور شد. سر کار بودم که بابا زنگ زد و گفت برای چهارشنبه ات تا شنبه مرخصی بگیر. من هم که از خدا خواسته برای تعطیلی گرفتن بعد از ان همه کار  خواسته پدر را لبیک گفته و فردا به مدیر مالی ابراز نموده که بنده را 4 شنبه تا شنبه از کار معاف بنمایید. گفت انشالله به سلامتی و دل خوش. و راهیمان کرد.خوبی کار اموز بودن اینست که نیازی به فکر جایگزین و مرخصی و اجازه از بالا دستی نداری. میگویی میخواهم بروم و بعد فقط اطلاع میدهی و میروی.

جای همگی خالی هوا بسیار مطلوب بود. یعنی فجیعا خوب بود. واقعا اگر بحث کار و خانه و زندگی نبود مدت زمان بیشتری را میماندیم. ما زیبا کنار بودیم. فقط در این حد بگویم که انقدر اب و هوا خوب بود که ما همگی اشتهایمان دوبله شده بود. دریا هم خیلی غیر عادی گونه تمیز بود. همه اذعان داشتند که این تمیزی واقعا امسال مورد نادری است.

در این بین من برای اولین دفعه-مسخره نکنید خب تا به حال پیش نیامده بود تست کنم- طالبی بستنی را تست کردم و در ان 3 روزی که انجا بودیم مشتری پر و پاقرصش شدم

درباره کار هم بپرسید خبری نیست جز اینکه تا به حال از حقوق خبری نبوده اما احتمالا امروز و فردا تکلیفش روشن میشود. دفتر نویسی را یاد گرفتم و تا به الان حدود 70-80%  به کار مسلط شده ام که به نظرم خودش پیشرفت خوبی است ان هم برای 3 ماه. امیدوارم بتوانم بیشتر به کار وارد شوم

/ 5 نظر / 32 بازدید

به سلامتی همیشه در سفر راستی میرفتید دکه خمام و انجا یخ در بهشت میوه ای طالبی می خوردید مشتری می شدید. انشاا... کار هم جور می شود با درامد مکفی.

ایمان

طالبی بستنی مرحله ای از سلوکه اصلن

بی سرزمین تر از باد

سلام چطوری؟ می بینم که کم کم توی کار داری ذوب میشی. چون گفتی گیر نده به بستنی طالبی چیزی نمیگم و خوب در حد نصف عمرت بر فنا رفته[نیشخند]