سندرم یا دپرشن؟؟؟؟؟

اینکه گاهی اوقات حالت خوش نباشد به خودی خود چیز بدی نیست  _چه کسی هست که بگوید همیشه از دنده راست بلند شده؟گاهی می شوی برج زهر مار. گاهی میشود که دچار سندرم کوفتی هر ماهه ات شده ای که هیچ درمانی هم برایش نیست . بدی اش این است که دیگران را آزار می دهی بدون هیچ قصدی و انگار همین باعث می شود که تو در یک سیکل منفی بیفتی. هر روز خسته از خواب بلند می شوی یا حداقل در بهترین حالت , روزت را مثل همیشه آغاز می کنی ..ثانیه ها می گذرند و تو شروع می کنی به صحبت کردن با دیگران.پدر, مادر   . برادر و دوستان...  ,. آنها تلاش می کنند صحبت کنند ولی تو داری ژرخاش می کنی. تو کسی هستی که حوصله نداری به همه سوال ها جواب بدهی تو کسی هستی که خیلی از سوالات ادمها به نظرت مسخره میرسد تو کسی هستی که امروز برج زهر مار هستی. روز به آخر خودش می رسد و تو در مغزت مدام مرور می کنی  تمام این کشمکش ها را.تمام این حوصله نداشتن ها را  .قبل از خواب فکر می کنی که چقدر در طول روز زهر مار کردی این زندگی را به دیگران. دیگرانی که دوستت دارند و تنها تقصیرشان اینست که در دنیای تو نیستندِ. با همین فکر ها به خواب می روی و دوباره صبح از خواب بیدار می شوی و...................

/ 0 نظر / 13 بازدید