شناسایی ادم ها

جدیدا به یک نکته مهم و جالب دست پیدا کرده ام در 2 حالت میتوان باطن ادمها و خود واقعیشان را شناخت 

1- هنگام سفر

2- موقع شراکت در کار ساخت و ساز(یک دفعه ملت آن ذات خوب یا بدشان میزند بیرون .باور کنید)

/ 0 نظر / 6 بازدید